КАЛКУЛАТОР НА
ГИ РИСК
Оценете необходимостта от гастропротекция при Вашите пациенти, които са на лечение с НСПВС.
Маркирайте рисковите фактори на Вашия пациент, който е на лечение с НСПВС и проверете препоръките за лечение.
ГИ: гастроинтестинален
НСПВС: нестероидни противовъзпалителни средства
Krka, d. d.

Маркирайте рисковите фактори на Вашия пациент, който е на лечение с НСПВС:

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ Е НЕЗАВИСИМ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСКОВ ФАКТОР
Пациенти, при които се налага терапия с НСПВС биха имали полза първо да се тестват & лекуват за инфекция с H. pylori преди започване на гастропротективна терапия с ИПП въз основа на рисковите фактори..

НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства
ASA: ацетилсалицилова киселина

ВИСОК
ГИ РИСК

Пациентът се нуждае от терапия с ИПП от първия ден на лечение с НСПВС до края на терапевтичния курс с НСПВС и/или до елиминиране на рисковите фактори. (1)

УМЕРЕН
ГИ РИСК

Пациентът се нуждае от терапия с ИПП от първия ден на лечение с НСПВС до края на терапевтичния курс с НСПВС и/или до елиминиране на рисковите фактори. (1)

НИСЪК
ГИ РИСК

Пациентът не се нуждае от гастропротективна терапия с ИПП. (1)

ГИ: гастроинтестинален
ИПП: инхибитор на протонната помпа
НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства

no risk

medium risk

high risk